RVS Stralen

Stralen van oppervlaktes wordt toegepast om na de bewerking van Roestvast Staal producten een uniforme finish te verkrijgen. Lasvervuiling, oxidehuid of zetranden worden hierdoor verwijderd. Door het stralen krijgen de producten een glad en egaal mat grijs oppervlakte. Deze bewerking wordt vaak toegepast als het visuele aspect van producten belangrijk is.

Kwaliteit door glasparelstralen

Het stralen van producten is vaak een aanmerkelijk goedkopere behandeling dan slijpen of polijsten. Glasparelstralen gebeurt met een scherpkantig straalmiddel van gebroken glasbolletjes. Bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om geen besmetting met ferritische stoffen te laten plaatsvinden en mechanische beschadigingen van kwetsbare producten te voorkomen. Door het gebruik van extra grote straalmiddelvoorraadbunkers is een constante kwaliteit in ruwheid en glans te garanderen van een totaal te bewerken batch.